عربستان یک زن اتیوپیایی را گردن زد

یک زن اتیوپیایی در عربستان به خاطر قتل یک دختر بچه گردن زده شد.۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر