معامله و حقه‌های کثیف در انتخاب دبیرکل سازمان ملل/چه کسی جانشین بان‌کی‌مون خواهد شد؟

گاردین در مطلبی به مسئله رای گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای انتخاب دبیرکل آینده این سازمان پرداخت.