مصدومیت مسلمان در فوتبال درون‌تیمی/ آغاز تمرینات پرسپولیس بدون برانکو