تمرین پرسپولیس امروز یک غایب بزرگ داشت

دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از چهار روز تعطیلی در غیاب کادر فنی و زیر نظر کریم باقری برگزار شد.