تدابیر امام باعث شد تا برخی تهدیدات به فرصت بدل شود/برخی دَم از کاهش قدرت نظامی نزنند

جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تدابیر امام باعث شد تا برخی تهدیدات به فرصت بدل شود.