اتصال بنادر ایران و عمان فرصتی مناسب برای توسعه روابط تجاری دو کشور است