پیوس: مهم‌ترین فاکتور تیم ما کی‌روش است

فرشاد پیوس بازیکن وکاپیتان سابق تیم ملی میگوید کار تیم ملی در ۲ بازی آینده بسیار سخت است .