۳۰ درصد جمعیت کشور در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی از سکونت ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها خبر داد.۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر