ایران و عمان به دنبال ارتقای روابط به ویژه در سطح اقتصادی و تجاری هستند

معاون اول رییس جمهور گفت: اتصال بنادر ایران و عمان، فرصتی مناسب برای توسعه روابط تجاری دو کشور است.