پلمب یک مدرسه توسط شهرداری در سومین روز سال تحصیلی (+عکس)