صنعت نفت آبادان حضوردر جام حذفی انصراف داد

تیم های صنعت نفت آبادان و صنعت نفت نوین از حضور در جام حذفی انصراف دادند.