پلمب یک مدرسه در سومین روز سال تحصیلی!

به گزارش ایران خبر، یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان این مدرسه ابتدایی، باانتقاد از این اتفاق عنوان کرد: فارغ از همه مسایل انتظار نمی‌رفت که شهرداری منطقه در برخورد با تخلف احتمالی، تحصیل‌ دانش آموزان را با مشکل مواجه سازد و والدین نگران هستند  درصورت ادامه پلمب تکلیف فرزندانشان چه می‌شود. علت پلمب مدرسه تغییر […]