پیشنهادم به عراقی‌ها، رجوع به آیت‌الله سیستانی در موارد اختلاف است

دبیر شورای نگهبان گفت: به عراقی‌ها پیشنهاد کردم در مواردی که اختلاف دارند، به آیت‌الله سیستانی رجوع کنند.