پیشنهادم به عراقی‌ها، رجوع به آیت‌الله سیستانی در موارد اختلاف است