آمریکا یک شرکت چینی را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی کره شمالی تحریم کرد

آمریکا شرکت «داندونگ هونگ ژیانگ» چین به همراه چهار تن از مدیران آن را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی کره شمالی تحریم کرد.