رسایی: فصل الخطاب برای ما جهت گیری های رهبر معظم انقلاب است/ روحانی شانسی برای انتخابات آینده ندارد