اشتباه داوری درسی برای داوران است

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال گفت: داوران و تیم‌ها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند نه مقابل هم.