دستور ملک سلمان برای کاهش حقوق وزرا/ کسری بودجه دامن سعودی‌ها را گرفت

پادشاه عربستان سعودی دستور کاهش بیست درصدی حقوق و مزایای وزرای سعودی و اعضای مجلس شورای این کشور را صادر کرد.