ایستگاه فضایی چین سال آینده به زمین سقوط خواهد کرد

مقامات چینی اعلام کرده‌اند که ایستگاه فضایی تیانگونگ ۱ از کنترل خارج شده و اواخر سال میلادی ۲۰۱۷ به زمین اصابت خواهد کرد.