جهانگیری درگذشت برادرزاده ناطق نوری را تسلیت گفت

معاون اول رییس جمهور در پیامی به رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، خبر درگذشت برادرزاده وی را تسلیت گفت.