پست مشترک ملی پوشان فوتسال/ فقط ۲۵۰ دلار پاداش دریافت کرده ایم