پیام تسلیت سیدحسن خمینی به مناسبت درگذشت برادرزاده روحانی