اف بی آی: افزایش ۱۰ درصدی قتل و جرایم خشن در آمریکا در سال ۲۰۱۵

پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد تعداد قتل های گزارش شده توسط دستگاه های انتظامی محلی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل از آن، تقریبا ۱۰ درصد افزایش یافته است.