آمریکا یک شرکت چینی را تحریم کرد

آمریکا یک شرکت چینی را به همراه چهار تن از مدیران آن، به اتهام ارتباط با برنامه اتمی کره شمالی تحریم کرد.