درخواست ارتش سوریه برای دوری ساکنان «حلب شرقی» از مراکز تروریستی

فرماندهی عملیات نظامی در حلب از ساکنان این شهر خواست تا از مراکز تروریستی در شرق آن دوری کنند.