ادامه بی شکستی ایران تا ۱۴۰۰ روز

تیم ملی فوتبال ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ تنها ۳ بازی دیگر در مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد داشت.