دو حملۀ جداگانه در ترکیه؛ کشته شدن ۱۰ نیروی امنیتی