زمان اکران یتیم خانه ایران مشخص شد

یتیم خانه ایران پس از هیهات اکران می‌شود.