قدردانی ولیعهد سعودی از مواضع آیپک علیه پرونده اتمی ایران

شاهزاده محمد بن نایف چهارشنبه گذشته در هتلش در نیویورک با لیلیان بینکاس، رییس آیپک (کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل) ملاقات کرد.