دیدار ظریف با وزیر خارجه اندونزی

وزیران امور خارجه ایران و اندونزی در نیویورک دیدار و روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای را بررسی کردنددیدار ظریف با وزیر خارجه اندونزی در نیویورک۲۰:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر