کمک میلیاردی به بنگاه های کوچک

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بنگاه های کوچک درحال تعطیلی اختصاص یافته است.۲۰:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر