هاشمی رفسنجانی: صنعت توریسم می تواند جای فروش نفت را بگیرد