داوران تا سر حد مرگ در لیگ بوسنی کتک خوردند!

به گزارش ایران خبر، تیم داوری یک بازی لیگ بوسنی پس از پایان یک قضاوت مشکوک و پراشتباه از سوی گروهی از هواداران افراطی تا سر حد مرگ به باد کتک گرفته شدند. والیژیچ، داور وسط جدال بین سیروکی و سارایوو بیش از ۲ کمکش مورد ضرب و شتم قرار گرفت؛ آن هم چندین ساعت […]