گزافه گویی ارنست مونیز: واشینگتن به توافق هسته ای پایبند بوده است

وزیر انرژی آمریکا مدعی شد واشینگتن به توافق هسته ای تاریخی امضا شده با ایران پایبند بوده و دلیلی وجود ندارد که تهران شکایت کند.