لاوروف: مقام های نظامی آمریکا به سخنان اوباما توجه چندانی ندارند