درخواست ارتش سوریه از ساکنان حلب برای دوری از مواضع تروریست ها

فرماندهی عملیات نظامی در حلب از ساکنان این شهر خواست تا از مواضع تروریست ها در شرق شهر دوری کنند.