نخستین‌بار؛اذعان القاعدۀ‌ سوریه به‌دریافت سلاح از آمریکا