مینی جان کوپر کلابمن ۴WD به بازار می‌آید

خودروی مینی جان کوپر کلابمن جدید به سیستم چهارچرخ محرک مجهز خواهد شد.