پلیس و مردم؛ بایدها و نبایدها/ ۲۲:۱۵ از شبکه خبر

برنامه تیتر امشب؛ “پلیس و مردم؛ بایدها و نبایدها” با حضور رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خواهد بود.۲۰:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر