واعظی: مدارس هوشمند در کشور گسترش می یابد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید زنگ اولین مدرسه هوشمند توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کرج نواخته شد.۲۰:۳۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر