القاعده سوریه به دریافت سوریه از آمریکا اعتراف کرد

یکی از فرماندهان جبهۀ النصره (شاخۀ القاعده در سوریه) گفت که آمریکا به این گروه تروریستی سلاح می دهد اما این کمک ها به شکل دلخواه نیست.