تداوم نیمکت‌نشینی شهباززاده در آلانیا

مهاجم ایرانی آلانیا اسپور ترکیه مقابل آدانا اسپور از ابتدا در ترکیب قرار نگرفته است.