دراکسلر: باشگاه به من اجازه جدایی نداد

یان دراکسلر، هافبک آینده دار و آلمانی باشگاه ولفسبورگ اعتراف کرد که تیمش در تابستان امسال اجازه جدایی از این تیم را به او نداده است.