گزارش «علنی» وزیر اقتصاد به مجلس درباره FATF؛ فردا

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان درباره FATF در جلسه علنی فردا خبر داد.۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر