اذعان گروه تروریستی النصره به‌دریافت سلاح از آمریکا

یکی از فرماندهان جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) گفت که آمریکا به این گروه تروریستی سلاح می دهد اما این کمک ها به شکل دلخواه نیست.