اذعان گروه تروریستی النصره به‌دریافت سلاح از آمریکا