جذب ۱۱ هزار پرستار در سال ۱۳۹۵

یازده هزار پرستار تا پایان امسال،​ جذب مراکز بهداشتی و درمانی کشور می شوند.۲۰:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر