یک تبعه اتیوپی در عربستان اعدام شد

عربستان سعودی روز دوشنبه یک تبعه زن اتیوپی را به جرم قتل یک کودک سعودی اعدام کرد.