چین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح سوریه شد

پکن ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در سوریه از طرف های درگیر خواست تا خصومت را متوقف کرده و مذاکرات صلح را از سر بگیرند.