لاوروف: حرف اوباما در ارتش آمریکا خریدار ندارد

وزیر خارجۀ روسیه گفت: گویا نظامیان ارتش آمریکا، از اوباما فرمان نمی برند.۲۰:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر